,

SWOT на допомогу

Жити в соціумі досить складно: твоє оточення постійно вимагає, щоб ти брав на себе відповідальність, приймав рішення, робив вибір. Зроби-ти ремонт чи поїхати у відпустку? Взяти кредит чи переконати себе, що гроші – це суще зло? Змінити роботу чи почати власний бізнес? У будь-якому питанні допоможе SWOT-аналіз, – переконує Михайло Ткач, експерт Громадської Школи Бізнесу.

ДЛЯ ДОВІДКИ

SWOT-аналіз – це практичний ін-струмент, який дозволяє  встано-вити зв’язки між найхарактерніши-ми для підприємства можливос-тями та загрозами зовнішнього се-редовища та сильними і слабкими сторонами компанії для подаль-шого  формулювання і вибору стра-тегії. Заснували SWOT у Гарвард-ській школі бізнесу 53 роки тому.

ЕТАПИ АНАЛІЗУ:

  1. Визначити сильні, слабкі сторони.
  2. Визначити можливості та загрози зовнішнього середовища.
  3. Побудувати SWOT-матрицю. На-писати список стратегічних дій.
  4. 4. Побудувати SWOT-матрицю і на-писати список можливих стратегіч-них конкурентів.
  5. Визначити можливі конкурентну позицію.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідьВаша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *